0_XL-KLVN-am-thuc-duong-dai-100-mon-an_Rau-Qua-DaLat.jpg

Xác lập Kỷ lục Việt Nam: “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ rau, củ, quả và hoa Đà Lạt cùng lúc nhiều nhất tại Việt Nam”

09-04-2021

(Kỷ lục - VietKings) Vào ngày 8/04/2021, trong khuôn khổ hội thi ẩm thực đương đại mang chủ đề "100 món ăn từ Rau & Hoa Đà Lạt" được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã xác lập Kỷ lục “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ rau, củ, quả và hoa Đà Lạt cùng lúc nhiều nhất tại Việt Nam” đến Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Đơn vị trực thuộc Hiệp Hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt).

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (20 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2