• Trang chủ
  • Đại học giao thông vận tải - Niên lịch
  • > Tag
  • > Đại học giao thông vận tải
0_072945-30.jpg

Chặng đường 30 năm phát triển Trường Đại học GTVT TP.HCM

17-05-2018

30 năm qua, thầy và trò Trường ĐH GTVT TP.HCM đã không ngừng phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực GTVT chất lượng cao cho cả nước và quốc tế.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2