• Trang chủ
  • Đại học washington - Niên lịch
  • > Tag
  • > Đại học washington
0_200-nam-1.jpg

Hoa Kỳ: Đại học Washington kỷ niệm 200 năm tiểu thuyết Frankenstein của Mary Shelley

16-01-2018

NIENLICH - Cuốn tiểu thuyết được đánh giá là cực kì linh hoạt, vì vậy có rất nhiều lễ kỷ ni��m có thể được tổ chức để tôn vinh nó.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2