• Trang chủ
  • Đài quan sát thiên văn - Niên lịch
  • > Tag
  • > Đài quan sát thiên văn
0_Orbiting_Astronomical_Observatory.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 08.04.2019 - Kỷ niệm 53 năm đài quan sát thiên văn quỹ đạo OAO đầu tiên trên thế giới phóng lên vũ trụ, năm 1966

08-04-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Đài quan sát thiên văn quỹ đạo OAO là một loạt bốn đài quan sát vũ trụ của NASA do NASA đưa ra từ năm 1966 đến năm 1972, cung cấp những quan sát chất lượng cao đầu tiên về nhiều vật thể trong ánh sáng cực tím.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2