0_traffic-light-tree.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 03.08.2019 - Kỷ niệm 93 năm hệ thống đèn giao thông điện đầu tiên trên thế giới ra đời tại London, năm 1926

04-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Hệ thống đèn giao thông bằng điện đầu tiên ra đời tại Anh được lắp tại rạp xiếc Piccadilly vào năm 1926. Chỉ 60 năm sau, đèn giao thông đã trở thành cảm hứng ra đời tác phẩm “Cây đèn giao thông” theo phong cách nghệ thuật sắp đặt và được đặt gần Canary Wharf, trung tâm thương mại tài chính lớn tại Luân Đôn.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2