0_00(2).jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 13.06.2018 - Kỷ niệm 85 năm phát minh đèn hơi natri đầu tiên chiếu sáng công cộng tại New York năm 1933

13-06-2018

KYLUC.VN - Nếu bạn đã từng dừng lại để nhìn vào các đèn đường trong thành phố, bạn có thể ngạc nhiên trước ánh sáng màu vàng rực rỡ của nó, ánh sáng đó gây ra bởi khí natri bên trong các loại đèn được gọi là đèn hơi natri.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2