• Trang chủ
  • Đường sắt khổ hẹp - Niên lịch
  • > Tag
  • > Đường sắt khổ hẹp
0_xe-lua_5396.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 31.07.2019 - Kỷ niệm 154 năm đường sắt khổ hẹp đầu tiên trên thế giới mở tại Úc, năm 1865

01-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Đường sắt khổ hẹp là một tuyến đường sắt có khổ đường hẹp hơn khổ của các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn. Đa số các tuyến đường sắt khổ hẹp hiện tại có các khổ đường trong khoảng 3 ft 6 in (1.067 mm) và 3 ft (914 mm).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2