0_00-long.jpg

VietKings.Values 2018 - Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam (P.35): Đạo diễn, Kỷ lục gia Nguyễn Đức Long - Người thể hiện tình yêu Tổ quốc qua những thước phim tài liệu lịch sử

02-08-2018

KYLUC.VN - Anh nói với chúng tôi rằng: "Con đường tôi đã chọn thì phải đi cho hết dù có khó khăn, gian khổ đến đâu…”

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2