0_Stephen-Roach1.jpg

Chuyên gia đại học Yale: Bitcoin là một 'bong bóng đầu cơ nguy hiểm'

05-12-2017

NIENLICH.VN - Theo CNBC, Stephen Roach, một nhà kinh tế học được nhiều người biết đến, đã có những lời khắc nghiệt đối với đầu tư bitcoin. “Đây là một bong bóng đầu cơ nguy hiểm bởi nó ảo hay sự lan rộng trí tưởng tượng”, ông nói.

Content1 (mobil)
  • 0_148490167794283-chinh1.jpg

    Dốc cơ nghiệp tạo thương hiệu “Lợn sạch Tân Yên”

    22-01-2017

    Khi cả xã chưa ai nuôi lợn sạch, ông Ngô Xuân Lương đã tiên phong dốc vét cơ nghiệp đổ vào ý tưởng mới. Không ngại khó, ông tận tụy vận động, liên kết bà con nông dân tham gia xây dựng thương hiệu “Lợn sạch Tân Yên”.

Content2 (mobil)
content2