• Trang chủ
  • Đặt hàng hiện đại - Niên lịch
  • > Tag
  • > Đặt hàng hiện đại
0_mcdonald.jpg

Mcdonald’s Việt Nam ra mắt dịch vụ giao hàng Mcdelivery

21-11-2017

McDonald’s Việt Nam vừa chính thức giới thiệu và đưa vào hoạt động dịch vụ giao hàng 24/7 McDeliveryTM với quy trình đặt hàng hiện đại, tiện lợi, ��ơn hàng được xử lý chính xác, phục vụ trong thời gian cam kết cùng đội ngũ giao nhận được đào tạo chuyên nghiệp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2