0_che.jpg

Mục sở thị tiệm phục chế đồng hồ cổ hơn 70 năm ở Singapore

20-02-2018

Cheong Ann là tiệm sửa chữa, phục chế đồng hồ đã tồn tại hơn 70 năm qua tại đảo quốc sư tử.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 5 trang (50 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2