0_4-timex1.jpg

164 năm thương hiệu đồng hồ TIMEX

05-05-2018

Video miêu tả toàn bộ lịch sử 164 năm của thương hiệu đồng hồ lớn nhất nước Mỹ. . Cùng Timex Vietnam xem qua các bạn nhé.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2