0_Cong-ty-World-Wrestling-Entertainment-Inc-Vince.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Alpha Entertainment đồng thời là chủ tịch Công ty World Wrestling Entertainment, Inc - Vincent Kennedy McMahon (24/08/1945)

24-08-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Vincent Kennedy McMahon (sinh 24 tháng 8 năm 1945) là người sáng lập đô vật Mỹ, từng là đô vật chuyên nghiệp và xướng ngôn viên đài phát thanh. Ông là chủ tịch, đồng sáng lập viên và là người giữ phần lớn cổ phần của World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE).

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (31 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2