0_5_260077.jpg

10 tạp chí có lượng độc giả lớn nhất thế giới

14-04-2017

Tờ NF vừa thống kê ra top tạp chí có lượng độc giả lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Dẫn đầu danh sách này là The Watchtower với lượng độc giả lên tới 45 triệu người/năm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2