0_800px-Shushrut_statue.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 15: Rishi Sushrut, ông tổ của ngành phẫu thuật Ấn Độ

01-02-2019

NIENLICH.VN - Suśruta (सुश्रुत) là một bác sĩ phẫu thuật Ấn Độ cổ đại và là tác giả của cuốn sách Suśruta Saṃhitā, trong đó ông mô tả hơn 300 quy trình phẫu thuật, 120 dụng cụ phẫu thuật và phân loại phẫu thuật ở người theo tám loại. Ông sống, dạy và thực hành nghề y của mình trên bờ sông Hằng trong khu vực tương ứng với thành phố Varanasi ngày nay ở Bắc Ấn Độ.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (26 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2