• Trang chủ
  • Ứng dụng điện thoại di động - Niên lịch
  • > Tag
  • > Ứng dụng điện thoại di động
0_01.jpg

STORY: Đồng hồ phi trọng lực hoạt động thông qua ứng dụng di động hoặc theo cách thủ công

11-07-2018

KYLUC.VN - STORY không chỉ là đồng hồ; đó là một cách độc đáo để hình dung thời gian. Tùy chỉnh quỹ đạo của nó thông qua ứng dụng di động hoặc theo cách thủ công. Đặt nó vào một phút hoặc một năm, t��y thuộc vào bạn .

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2