• Trang chủ
  • 10 năm chỉ chụp 1 chiếc ghế băng công viên - Niên lịch
  • > Tag
  • > 10 năm chỉ chụp 1 chiếc ghế băng công viên
0_bench-ukraine.jpg

Nhiếp ảnh gia 10 năm chỉ chụp 1 chiếc ghế băng công viên

31-01-2018

Nhiếp ảnh gia người Ukraine đã theo đuổi dự ��n duy nhất suốt 1 thập kỷ nhưng những bức ảnh đã mang lại nhiều cảm xúc.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2