• Trang chủ
  • 10 quốc gia tốt nhất để trở thành phụ nữ - Niên lịch
  • > Tag
  • > 10 quốc gia tốt nhất để trở thành phụ nữ
0_a15.jpg

10 quốc gia tốt nhất để trở thành phụ nữ: Bối cảnh cải thiện về khoảng cách giới toàn cầu năm 2018

20-12-2018

NIENLICH.VN - Theo báo cáo của Chỉ số khoảng cách về giới toàn cầu, khoảng cách giới trong Trao quyền chính trị hiện nay cần phải mất 107 năm nữa mới dứt hẳn chênh lệch, phản ánh số lượng phụ nữ thấp trong tất cả các vai trò chính trị và đặc biệt là các nguyên thủ quốc gia.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2