0_Cmnational2.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 05.11.2019 - Kỷ niệm 140 năm James Ritty Jacob phát minh ra máy đếm tiền năm 1879

05-11-2019

(Kyluc.vn - Nienlich.vn)James Ritty Jacob (29 Tháng 10 năm 1836 – 29 tháng 03 năm 1918), một chủ cửa hàng và là nhà phát minh, mở quán rượu đầu tiên của mình ở Dayton, bang Ohio vào năm 1871, để cho nhân viên tự thu tiền. Một số nhân viên của Ritty lấy tiền của khách hàng và bỏ túi, chứ không nộp vào két.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2