0_tao-quan-2018-1574312522844.jpg

Táo quân dừng sản xuất sau 15 năm phát sóng?

21-11-2019

"VFC năm nay không sản xuất Táo quân 2020, thay vào đó sẽ là một chương trình hoàn toàn mới nhưng chúng tôi xin phép giữ bí mật đến đầu tháng 12" - đại diện VFC trả lời báo chí và giới truyền thông

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2