0_Munich-Re.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 141 năm ngày thành lập công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới - Munich Re (03/04/1880 - 03/04/2021)

03-04-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Munich Re, Đức là công ty dịch vụ tái bảo hiểm lớn nhất thế giới. Munich Re có mạng lưới khách hàng (là các công ty bảo hiểm) trên toàn cầu. Munich Re cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm nhằm đảm bảo một phần rủi ro của những công ty bảo hiểm này, cũng như tư vấn chiến lược toàn diện cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2