• Trang chủ
  • 200 năm ngày mất jane austen - Niên lịch
  • > Tag
  • > 200 năm ngày mất jane austen
0_jane_austen.jpg

Kỷ niệm 200 năm ngày mất của Jane Austen trên tờ bảng Anh

24-07-2017

Jane Austen được coi là một trong những nhà văn nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong văn học kinh điển Anh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2