0_dn2.jpg

Tôn vinh Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững 2017

07-12-2017

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa vinh danh tôn vinh 100 doanh nghiệp thực hiện hoạt động CSR (trách nhiệm xã hội) tốt nhất Việt Nam trong năm qua.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 16 trang (151 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2