0_0000016x9-img-1536-high.jpg

Năm 2020: Việt Nam sẽ tổ chức cuộc đua Công thức 1 lần đầu tiên, Vingoup là nhà tài trợ

08-11-2018

NIENLICH.VN - Một mạch đường phố về phía tây thủ đô Hà Nội sẽ được xây dựng cho cuộc đua đầu tiên vào tháng 4 năm 2020. Tổng chi phí cho một địa điểm chủ nhà Grand Prix trong khoảng thời gian 10 năm ước tính gần 1 tỷ USD.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2