• Trang chủ
  • 23 năm tổng công ty cổ phần bưu chính viettel - Niên lịch
  • > Tag
  • > 23 năm tổng công ty cổ phần bưu chính viettel
132759_Tong-cong-ty-CP-buu-chinh-Viettel-Post_HN.bmp

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 23 năm Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (01/07/1997- 01/07/2020)

30-06-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (gọi tắt là: Viettel Post), tiền thân từ Trung tâm phát hành báo chí được thành lập ngày 01/07/1997 với nhiệm vụ ban đầu là phục vụ các cơ quan Quân đội trọng Bộ Quốc phòng. Năm 2006, Bưu chính Viettel chuyển đổi từ mô hình hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập thành công ty TNHH nhà nước một thành viên Bưu chính Viettel.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2