0_VNU-USSH-dong-dien.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 25 năm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (19/9/1995-19/9/2020)

19-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập ngày 19/9/1995 trên cơ sở tách trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (40 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2