• Trang chủ
  • 25 năm ngày thành lập trung tâm thông tin du lịch - Niên lịch
  • > Tag
  • > 25 năm ngày thành lập trung tâm thông tin du lịch
0_quangcaodulich.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 25 năm ngày thành lập Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) (11/8/1995 - 11/8/2020)

10-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trung tâm Thông tin du lịch, tiền thân là Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch, được thành lập ngày 11/8/1995 trong bối cảnh đất nước đang ở giai đoạn đầu mở cửa kinh tế, đang đi những bước đầu tiên tiếp cận làn sóng cách mạng công nghệ thông tin của thế giới, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Tổng cục Du lịch. Trải qua các giai đoạn khác nhau, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, Trung tâm đã liên tục năng động, sáng tạo, thích nghi với yêu cầu, hoàn cảnh mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2