• Trang chủ
  • 26 năm ngày thành lập công ty cổ phần him lam - Niên lịch
  • > Tag
  • > 26 năm ngày thành lập công ty cổ phần him lam
0_san-tap-Golf-HimLam-Bason.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 26 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Him Lam (1/9/1994 – 1/9/2020)

01-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Him Lam được thành lập từ tháng 9 năm 1994, đến nay đã trải qua hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại khắp các thị trường từ Nam ra Bắc.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2