• Trang chủ
  • 32 năm ngày thành lập công ty cổ phần dịch vụ du lịch chợ lớn - Niên lịch
  • > Tag
  • > 32 năm ngày thành lập công ty cổ phần dịch vụ du lịch chợ lớn
0_Cholontourist-anh02.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 32 năm Ngày thành lập Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Chợ Lớn (10/9/1988 -10/9/2020)

10-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Chợ Lớn là chi nhánh Dịch Vụ Du Lịch Quận 5 được thành lập ngày 10/9/1988 với thương hiệu là Cholontourist.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2