0_CHOLIMEX.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 40 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (15/04/1981 - 15/04/2021)

15-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) gọi tắt là Công ty Cholimex, tiền thân là doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100 % vốn điều lệ và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập theo quyết định số 73/QĐ-UB ngày 15/4/1981 .

Content1 (mobil)
Trang 1 của 6 trang (54 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2