• Trang chủ
  • 41 năm ngày thành lập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ quan nước ngoài fosco - Niên lịch
  • > Tag
  • > 41 năm ngày thành lập công ty tnhh mtv dịch vụ cơ quan nước ngoài fosco
0_FOSCO-tru-so.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 41 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài FOSCO (09/7/1979 – 09/7/2020)

09-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được Thành lập theo quyết định số 622/VP ngày 09-07-1979 của Bộ Ngoại Giao và Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 15-07-2010 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2