• Trang chủ
  • 46 năm ngày thành lập tổng công ty viglacera - Niên lịch
  • > Tag
  • > 46 năm ngày thành lập tổng công ty viglacera
0_VIGLACERA-Tong-CTY.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 46 năm ngày thành lập Tổng công ty Viglacera (25/7/1974 – 25/7/2020)

24-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân của Tổng Công ty là Công ty Gạch Ngói Sành Sứ được thành lập từ năm 1974. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã nhiều lần đổi tên và thay đổi mô hình hoạt động

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2