0_thumb_660_c0bb8e3a-c479-4d95-a296-f03ae6bcb077.jpg

Học viện ANND phát động thi đua chào mừng 50 năm đào tạo đại học

20-09-2019

Sáng 19-9, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chào mừng 50 năm đào tạo đại học.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 7 trang (68 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2