0_nienlich_wowtime_DH_Noi-vu_Ha-Noi.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (18/12/1971 – 18/12/2021)

18-12-2021

VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, trực thuộc Bộ Nội vụ, tiền thân là Trường Trung học Văn thư Lưu trữ được thành lập theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 8 trang (79 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2