• Trang chủ
  • 53 năm ngày thành lập cộng đồng asean - Niên lịch
  • > Tag
  • > 53 năm ngày thành lập cộng đồng asean
0_ASEAN-Flag-jpg.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 53 năm ngày thành lập Cộng đồng ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2020) và 25 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (8/8/1995- 8/8/2020)

07-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (tiếng Anh: Association of Southeast Asian Nations, viết tắt là ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 với các thành viên đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, và Philippines, nhằm biểu hiện tinh thần đoàn kết giữa các nước trong cùng khu vực với nhau, đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo động và bất ổn tại những nước thành viên.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2