0_00.jpg

Ngày này năm xưa: Nhìn lại thượng đỉnh liên Triều đầu tiên

13-06-2018

Ngày 13/6/2000, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, 55 năm sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2