• Trang chủ
  • 62 năm ngày thành lập trường cao đẳng sư phạm hà nội - Niên lịch
  • > Tag
  • > 62 năm ngày thành lập trường cao đẳng sư phạm hà nội
0_CDSPHN-01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 62 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (06/01/1959 - 06/01/2021)

06-01-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2