0_Cong-ty-Xang-dau-Khu-vuc-III-tru-so.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 65 năm ngày thành lập Công ty Xăng dầu Khu vực III (29/7/1955 – 29/7/2020)

28-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty xăng dầu khu vực III tiền thân là Tổng kho xăng dầu mỡ Thượng Lý Hải Phòng được thành lập ngày 29/7/1955 theo quyết định số 1566 UBQC/HP của chủ tịch uỷ ban quân chính thành phố Hải Phòng và được thành lập lại theo quyết định số 349/TM/TCCB ngày 31/03/1993 của Bộ Thương Mại, đăng ký kinh doanh số 108123 ngày 10/5/1993 do Trọng tài kinh tế Hải Phòng cấp.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2