0_dov2.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 37: Dov Charney, nhà sáng lập công ty American Apparel

30-05-2018

NIENLICH.VN - Năm 2006, Tạp chí Truyền thông đã công nhận American Apparel trong '10 công ty có trách nhi���m xã hội hàng đầu'. Charney được xem là một người có tầm nhìn xa về sản xuất và bán lẻ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2