0_nien-lich_wowtime_CTY-CP_Co-khi_An_Giang-01.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 45 năm ngày thành lập Công ty CP Cơ Khí An Giang (04/09/1976 - 04/09/2021)

04-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân của Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang ngày nay là Xí Nghiệp Cơ Khí An Giang, được thành lập theo quyết định số 117/QB.UB ngày 04 tháng 9 năm 1976 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh AN Giang, với cơ sở vật chất và trang thiết bị ban đầu gồm toàn bộ tài sản của Trường Kỹ Thuật Dạy Nghề do chế độ sài gòn cũ xây dựng và trang bị từ năm 1966 để lại.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (12 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2