0_Edison-04-1024x707.jpg

Walmart, Amazon và Ikea bị kiện về chiếc bóng đèn 140 tuổi của nhà phát minh Edison

01-08-2019

NIENLICH.VN - 140 năm sau khi được phát minh, bóng đèn Edison đang có một khoảnh khắc khác. Bây giờ bóng đèn kiểu Edison là trung tâm của một vụ kiện mới tại Hoa Kỳ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2