• Trang chủ
  • Bảo hiểm xã hội việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bảo hiểm xã hội việt nam
0_00(1).jpg

Kỷ niệm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Hà Nội 15/6: 23 năm thấm đượm tình người

15-06-2018

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, điều mà Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội luôn gìn giữ và tâm huyết, điều làm nên sức mạnh, cũng là chất keo gắn kết những con người nơi đây chính là giá trị nhân văn, nhân đạo, thấm đượm tình người. Để rồi sau 23 năm, những giá trị ấy đã làm nên một bản sắc mang tên BHXH.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2