0_Bao-tang-Chung-tich-Chien-tranh01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 45 năm ngày thành lập Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4/9/1975 – 4/9/2020)

04-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, các Bảo tàng Vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng (ICOM) được thành lập theo Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở là Nhà Trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 5 trang (48 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2