• Trang chủ
  • Bảo tàng mỹ thuật - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bảo tàng mỹ thuật
kFKPrlyfSh0.jpg

Ba bảo tàng nằm trong nhà cổ hơn trăm năm ở Sài Gòn

09-12-2017

Bảo tàng TP HCM hay Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM vẫn giữ nguyên kiến trúc độc đáo của căn nhà cổ được xây dựng hơn một thế kỷ trước.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2