• Trang chủ
  • Bảo vệ môi trường - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bảo vệ môi trường
0_KLTG-Kylucgia39_1.jpg

3 Kỷ lục Thế giới sẽ được trao tặng tại Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 39

09-09-2019

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập và Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 39 diễn ra ngày 9/9/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 3 Kỷ lục Thế giới được trao tặng trong sự kiện này.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2