0_emmanuel-macron.jpg

Đảng của Tổng thống Pháp Macron thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

19-06-2017

Đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành đa số phiếu áp đảo tại vòng bầu cử Hạ viện Pháp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2