0_Adebola-Willaims.jpg

Adebola Williams - Doanh nhân giúp 3 ứng viên tổng thống đắc cử

29-10-2017

Chiến lược của Adebola Williams nghe khá đơn giản: đánh bóng hình ảnh của ứng viên tổng thống và điều quan trọng là làm cho giới trẻ yêu mến ứng viên đó.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2