• Trang chủ
  • Bệnh viện nhân ái - Niên lịch
  • > Tag
  • > Bệnh viện nhân ái
0_noi-su-song-bat-dau-Benh-vien-Nhan-Ai.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 25 năm ngày thành lập Bệnh viện Nhân Ái (31/10/1995 – 31/10/2020)

31-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Bệnh viện Nhân Ái được thành lập ngày 31 tháng 10 năm 2006 theo Quyết định số 4856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 163 hecta, trong đó có 40 hecta dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phần còn lại là đồi dốc dùng để trồng cây công nghiệp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2