0_abe-chinasea.jpg

Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho các dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc

07-12-2017

NIENLICH.VN - CEOBANK - Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ hợp tác với Trung Quốc trong sáng kiến Con đường và Vành đai thông qua hỗ trợ tài chính cho các đối tác khu vực tư nhân. Hợp tác sẽ tập trung vào lĩnh vực môi trường, hiện đại hoá công nghiệp và logistics.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2