0_00-2(1).jpg

Bulbasaur: Robot chậu cây tự tìm đến ánh sáng để quang hợp và có thể tương tác với con người

14-07-2018

KYLUC.VN - Bằng cách độ lại sản phẩm do chính công ty của mình sản xuất, Sun Tianqi - sáng lập hãng Vincross đã cho ra đời một chú robot Bulbasaur chính hiệu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2