0_nguyen-hug.jpg

Chuyện chưa kể của vị CEO ngân hàng tím

11-01-2018

Lợi nhuận vượt 1.200 tỉ đồng, tăng trưởng mỗi năm 35-40%, đứng hàng đầu về ngân hàng số, chuẩn bị lên sàn… nhiều yếu tố tích cực đang đẩy cổ phiếu TPBank tăng giá từng ngày.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2