• Trang chủ
  • Công đoàn việt nam - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công đoàn việt nam
0_1_773795.png

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2018): Tổ chức đợt phát triển đoàn viên dịp 28.7

23-07-2018

Tổng LĐLĐVN đã có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ký.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2